Isbu Elektronik Ortamda Basvuruda Bulunan Çalisan Adaylarinin Kisisel Verilerinin Islenmesine Iliskin Aydinlatma Metni (“Aydinlatma Metni”), 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (“6698 sayili Kanun”) uyarinca veri sorumlusu olan sirketimiz, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi (“Sirket”) tarafindan ilgili mevzuat kapsamindaki aydinlatma yükümlülügümüzü yerine getirmek amaciyla hazirlanmistir.

a) Sirketimiz hangi kisisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

Sirketimiz, kimlik bilgilerinizi, iletisim bilgilerinizi, özlük bilgilerinizi ve mesleki deneyim bilgilerinizi görüntü ve ses kayitlarinizi basvuru ortaminda size yöneltilen sorular ve sisteme yüklediginiz özgeçmisiniz araciligiyla elde etmektedir.

Bize iletmis oldugunuz özgeçmisinizde özel nitelikli kisisel verilerin* ve nüfus cüzdani fotokopinizin yer almadigindan emin olmanizi rica ederiz. (*özel nitelikli kisisel veriler: irk, etnik köken, siyasi düsünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diger inançlar, kilik ve kiyafet, dernek, vakif ya da sendika üyeligi, saglik, cinsel hayata iliskin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve biyometrik ve genetik veriler)

b) Sirketimiz kisisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle elde etmektedir?

Kisisel verileriniz bir sözlesmenin kurulmasi veya ifasiyla dogrudan ilgili olmasi, bir hakkin tesisi, kullanilmasi veya korunmasi ve veri sorumlusunun mesru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olmasi hukuki sebepleriyle isbu Aydinlatma Metni kapsaminda bilgilendirme yapilarak ve gerektigi durumlarda açik rizaniz alinarak elde edilmektedir.

c) Sirketimiz kisisel verilerinizi hangi amaçlarla islemektedir?

Kisisel verileriniz, Sirket’in insan kaynaklari politikalari ve süreçlerinin planlanmasinin ve icra edilmesi, Sirket’in ve Sirket ile is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin hukuki, teknik ve ticari-is güvenliginin temini, Sirket tarafindan yürütülen ticari faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili is birimlerimiz tarafindan gerekli çalismalarin yapilmasi ve buna bagli is süreçlerinin yürütülmesi, Sirket tarafindan sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kisilerin begeni, kullanim aliskanliklari ve ihtiyaçlarina göre özellestirilerek ilgili kisilere önerilmesi ve tanitilmasi için gerekli olan aktivitelerin planlanmasi ve icrasi, Sirket’in ticari ve/veya is stratejilerinin planlanmasi ve icrasi amaçlari dogrultusunda; sirket ise alim kriterleri dahilinde seçim sürecinin yönetilebilmesi; çalisan adayinin detayli profilinin incelenmesi; ise giris esnasinda SGK bildirimlerinin yapilmasi; adayin yabanci dil sinavi yapacak kuruma yönlendirilmesi, ilgili pozisyon için uygunluk durumunun anlasilmasi için bölüm yöneticileri ve insan kaynaklari birimi ile görüstürülmesi; tanimlanan göreve uygunlugunu ölçmek için yetkinlik testi yapilmasi; Sirket faaliyetlerinin Sirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve/veya yetkili kisi ve/veya kuruluslara mevzuattan kaynakli bilgi verilmesi amaçlariyla islenmektedir.

d) Sirketimiz kisisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktarabilecektir?

Sirketimiz tarafindan elde edilen kisisel verileriniz; yukarida yer alan amaçlarin gerçeklestirilmesi dogrultusunda; Koç Holding A.S. ve Koç Toplulugu sirketlerine, is ortaklarimiza, hissedarlarimiza, istiraklerimize, hukuken yetkili özel kisi ve kuruluslara ve hukuken yetkili kamu kuruluslarina isbu Aydinlatma Metni, Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi Kisisel Verilerin Korunmasi ve Islenmesi Politikasi ve ilgili mevzuat kapsaminda islenmek üzere aktarilabilecektir.

e) Kisisel Veri Sahibinin 6698 sayili Kanun’un 11. Maddesinde Sayilan Haklari

6698 sayili Kanun’un 11. Maddesine göre, kisisel veri sahipleri;

• Kisisel veri islenip islenmedigini ögrenme,

• Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,

• Kisisel verilerin islenme amacini ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini ögrenme,

• Yurt içinde veya yurt disinda kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisileri bilme,

• Kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayili Kanun ve ilgili diger kanun hükümlerine uygun olarak islenmis olmasina ragmen, islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasi hâlinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,

• Islenen verilerin münhasiran otomatik sistemler vasitasiyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz etme,

• Kisisel verilerin kanuna aykiri olarak islenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme haklarina sahiptir.

Kisisel veri sahibi olarak, haklariniza iliskin taleplerinizi https://www.fordotosan.com.tr/tr/iletisim/kisisel-veri-basvuru-formu internet adresinden kamuoyu ile paylasilmis olan KVK Basvuru Formu araciligiyla Ford Otosan’a bildirebilirsiniz.

Kisisel verilerinizin Sirketimiz tarafindan islenmesi ile ilgili daha detayli bilgilere; https://www.fordotosan.com.tr/documents/Kurumsal_Politikalar/Ford-Otosan-KVK-Islenmesi-Politikasi.pdf internet adresinde kamuoyu ile paylasilmis olan Ford Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi Kisisel Verilerin Korunmasi ve Islenmesi Politikasi’ndan ulasabilirsiniz.

Aradığınız yanıtı buldunuz mu?